BİLİMSEL PROGRAM

Programı indirmek için tıklayınız..


SALON 1 SALON 2
14:00-15:00 2021-2022 Yılında yayınlanmış en iyi 3 makale
Moderatör:
Demir Özbaşar
 
15:00-16:30 Jinekoloji ve Obstetrikte Antikoagülan Kullanımı
Moderatör
: İlhan Şanverdi
Panelistler: Mutlu Meydanlı, Burak Karadağ, Emre Göksan Pabuçcu
Sözel Sunumlar
  1. ERAS protokolleri çerçevesinde jinekolojik kullanımı
2. Obstetrikte kullanımı
3. İnfertilitide yeri
4. ERAS protokolleri çerçevesinde jinekoloiik onkolojide kullanımı
 
16:30-17:00 KAHVE ARASI  
17:00-18:30 Jinekoloji: Progesteron
Moderatör:
Rıfat H. Gürsoy
Panelistler: Mehmet Ali Vardar, Erbil Doğan, Gürkan Bozdağ, Özgür Deren
Sözel Sunumlar
Moderatör:
Pınar Kadiroğulları
  1. Yapısı ve preparatlar
2. Preterm doğumda
3. İnfertilitede
4. Anormal uterin kanamada
5. Onkolojide
6. Düşük riskinde progesteron tedavisi etkili mi?
 
18:30-18:40 Açılış Seremonisi  
SALON 1 SALON 2
09:00-10:00 İnfertilite: Ovulasyon İndüksiyonu
Moderatör:
Cihat Ünlü
Panelistler: Kutay Biberoğlu, Cem Atabekoğlu, Yavuz Emre Şükür, Erhan Şimşek
Perinatoloji: Pospartum Kanama Paneli
Moderatör
: Şevki Çelen
Panelistler: Aykan Yücel, Gülşah Aynaoğlu Yıldız, Gökhan Yıldırım,
Sabahattin Altınyurt
  1. Anovulasyonun en rasyonel tanısı hangisidir?
2. Tedavi öncesi değerlendirilmesi gereken hususlar var mıdır? (Tiroid fonksiyonları,
Hiperprolaktinemi, Glukoz metabolizması, Endometrial patolojiler)
3. Oral preparatların yeri hala var mı? Kime ne zaman, Klomifen mi aromataz
inhibitörleri mi? Etki, yan etki ve riskler açısından farklar var mı?
4. Klomifen +Glukokortikoid veya Klomifen + Metformin gereken durumlar
hangileridir? Fark yaratır mı?
5. Dopamin agonisti tedavisi gereken durumlar nelerdir?
6. Klomifen ve Aromataz inhibitörleri sikluslarında hCG tetiklemesi gerekli midir?
7. Gonadotropin tedavisi; Ne zaman, hangi hastaya, hangi gonadotropin, hangi
protokol?
8. Ovulasyon indüsiyonunda monitorizasyon; Ultrasonogrfi mi, serum estradiol mü,
oral preparatlarda da gerekli mi?
9. OHSS ve çoğul gebeliklerden kaçınma stratejileri nelerdir?
10. Ovulasyon indüksiyonu over ve meme kanseri riskini artırır mı?
1. Tanım, etiopatogenez,insidans ve risk faktörleri
2. Medikal tedavi yaklaşımı
3. Cerrahi tedavi yaklaşımı
4. Transenamik asid kullanımı
5. Embolizasyon
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 Serviksin Premalign Lezyonları
Moderatör:
U. Fırat Ortaç
Panelistler: Macit Arvas, Kunter Yüce, Coşkun Salman, Özcan Balat
Vaginit: Genel Bakış
Moderatör:
Süleyman Engin Akhan
Panelistler: Esra Kuşçu, Akın Usta, Baki Şentürk, Emine Karabük
  1. Kolposkopi vakaları
2. Eksizyonel prosedürler
 
11:30-12:15 Uydu Sempozyumu
HPV Aşıları HPV Aşılarında Yenilikler

Moderatör: M. Faruk Köse
Konuşmacı: Nejat Özgül
 
12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:00 Endoskopi: Laparoskopik Histerektomi
Moderatör:
Mete Güngör
Panelistler: Çağatay Taşkıran, M. Murat Naki, Kemal Özerkan, Salih Taşkın
Perinatoloji: Perinatolojide Tartışmalı Konular Paneli
Moderatör:
Recep Has
Panelistler: Ahmet Gül, Selim Büyükkurt, Tuncay Özgün, Ebru Davutoğlu

1. Gebelikte troid değerlendirmesi gerekli mi?
2. Gestasyonel diabet taraması nasıl olmalı?
3. TORCH taranmalı mı?
4. Tekrarlayan gebelik kaybı olgularında düşük molekül heparin ve aspirin tedavisi: Kime, ne zaman, hangi
dozda?
14:00-15:00 Jinekoloji: Myomlarda Tıbbi ve Cerrahi Tedavi
Moderatör:
Bülent Urman
Panelistler: Samet Topuz, L. Cem Demirel, Suat Dede, Fulya Kayıkçıoğlu
1. Tanı
2. Tıbbi tedavi
3. Cerrahi yaklaşım
- Endoskopik vs açık
- Laparoskopik vs robotik
- Açık yaklaşımlar
4. Takipte oluşan gebelikler
- Myomektomi sonrası doğum zamanlaması
İnfertilite: Luteal Faz Desteği
Moderatör:
Rıfat H. Gürsoy
Panelistler: Esat Orhon, Bülent Urman, Emre Göksan Pabuçcu, Sezcan Mümüşoğlu

1. Luteal faz ile ilgili bilmediklerimiz veya eksik bildiklerimiz
2. Neden luteal faz bazen yetersiz oluyor?
3. Stimüle siklusların hepsinde luteal faz yetersizliği olur mu? Luteal fazın yetersiz
olabileceği siklusları öngörebilir miyiz?
4. Luteal faz desteği için hangi preparat, hangi yol. Oral progestinler yeterli oluyor mu?
5. Luteal faz desteğinde farklılık gösteren özel durumlar var mıdır? Buna göre
uygulanacak destek tedavisi değişir mi?
-Ovulasyon indüksiyonu+IUI siklusları
-Agonist ultra-short, short, long protokoller
-Antagonist protokoller
-Agonist triggered antagonist protokoller
-Donmuş-çözülmüş embriyo transfer siklusları
-Dual-trigerred sikluslar
-Gamet/Embriyo donasyon siklusları
-Ovaryen yanıt derecesi ve hasta yaşı fark yaratır mı?
15:00-15:45 Uydu Sempozyumu
Boğmacadan Koruma: Gebelikte Tdap Aşılaması
Moderatör:
Mete Güngör
Konuşmacı: Özlem Pata
 
15:45-16:15 KAHVE ARASI
16:15-17:15 Onkoloji: Endometrial Patolojiler
Moderatör:
Ali Ayhan
Panelistler: Ahmet Göçmen, M. Mutlu Meydanlı, Hüsnü Çelik, Yavuz Salihoğlu
Ürojinekoloji - 1
Moderatör:
A. Akın Sivaslıoğlu
Panelistler: Yakup Kumtepe, Yusuf Üstün, Rukset Attar, Derya Kılıç
  1. EIN
2. Erken evre endometrium kanseri
3. Endometrium kanserinde yeni moleküler sınıflamanın kliniğe yansıması
1. Antiinkontinans: Kime, hangi cerrahi?
2. Askı cerrahisi komplikasyonları yönetimi
3. L/S Sakrokolpopeksi, lateral süspansiyon, pektopeksi
4. Posterior Intravaginal Slingoplasty (PIVS), Sakrospinöz fiksasyon, İliokoksigeal fiksasyon
5. Sistosel tanısı nasıl konulmalıdır?
6. Rektosel tanısı nasıl konulmalıdır? Etkin tedavi nedir?
7. Vajinal histerektomi’de ip uçları nelerdir?
17:15-18:30 Endoskopik Cerrahi: Masterclass Video Oturumu
Moderatör
: Gürkan Uncu
Cerrahlar: Bülent Urman, Hüsnü Çelik, Evrim Erdemoğlu, M. Faruk Köse, Mete Güngör
 
  SALON 1 SALON 2
09:00-10:00 Menopoz
Moderatör:
Hakan Seyisoğlu
Panelistler: Sezai Şahmay, Fatih Durmuşoğlu, Serdar Özşener, Levent Şentürk
Genital Kozmetik - 1
Moderatör:
A. Akın Sivaslıoğlu
Panelistler: Kemal Güngördük, Gökmen Sukgen, Esra Özbaşlı
  1. Reprodüktif yaşlanma ve güncel terminoloji. Fertilizasyonun korunması açısından
bizi yönlendiriyor mu?
2. Over yetmezliğinde fertilizasyon koruyucu önlemler. Kime hangi yöntem?
3. Menopozda ateş basması basit bir semptom mudur? Hangi özellikleri mutlaka
tedavi edilmesini gerektirir?
4. Postmenopozal osteoporoz kaçınılmaz ve önlenemez bir durum mudur?
5. Menopozda hormon tedavisi kime, ne zaman, hangi protokol?
6. Hormon kullanılamadığı durumda, diğer seçeneklerin kanıta dayalı sonuçları
7. Menopozal hormon tedavisi ve kanser konusunda son durum nedir?
8. Hormon tedavisinin yararı, olası riskleri göz ardı ettirir mi?
9. Üzerinde çalışılmakta olan gelecek tedavi yöntemleri nelerdir? Ümit veriyor mu?
1. Platelet Rich Plazma (PRP) hazırlanışı, PRP uygulama alanları ve teknikleri
2. Dolgu malzemeleri, Mikrofat ve Nanofat elde edilmesi-Lipocube
3. Vajinal rejuvenasyon ve Kozmetik jinekolojide dolgu malzemeleri uygulama
teknikleri
10:00-11:00 Türkiye Tarama Programı
Moderatör:
Ali Haberal
Panelistler: M. Faruk Köse, Nejat Özgül, Gökhan Tulunay, Murat Gültekin
Genetik Oturumu: Artık hastalar genetik test yapılmadan tedavi edilmeyecek mi?

1. Obstetride genetiğin Kullanımı
-Tekrarlayan gebelik kayıplarında genetik
- Preimplantasyon genetik tanı
2. Onkolojide genetiğin kullanımı
- Germline ve somatik mutasyonlar
- Tümör supressör genler ve onkogenler
- Ovar kanserlerinde genetik
- Endometrium kanserinde genetik
- Risk azaltıcı prosedürler
- Tedavide kullanım
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15 Keynote Lecture
Endometriozis Tanısında Gelecek: Serum Biyobelirteç Kullanımı ile Erken Tanı
Moderatör:
M. Faruk Köse
Konuşmacı : Engin Oral
 
12:15-13:15 Perinatoloji: Gebelikte Hipertansiyon Yönetimi
Moderatör:
Tamer Mungan
Panelistler: Esra Büyükbayrak, Şevki Çelen, Bilge Çetinkaya Demir, Mehmet Güney
Hormonal Kontrasepsiyon
Moderatör:
Berna Dilbaz
Panelistler: Tansu Küçük, Nafiye Yılmaz, Hüseyin Levent Keskin, Nefise Nazlı Yenigül
  1. Gebelik hipertansiyonu tanımı, etiopatogenezi ve prevensiyonu
2. Medikal tedavi
3. HELP send
4. Kronik hipertansif olgularda gebelik yönetimi
5. İntrapartum ve postpartum yönetimi
1. Oral kontraseptiflerin içindeki estrojen dozu fark yaratır mı?
2. Zaman içinde geliştirilen farklı dört jenerasyon progestinlerin özellikleri nelerdir?
3. Kişiye ve amaca yönelik farklı progestinler olabilir mi?
4. Monofazik mi? Yoksa multifazik preparatlar mı?
5. Konvansiyonel 21 günlük haplar ile 24 günlük uzatılmış rejimler arasında farklar
var mı?
6. Günümüzde kullanılan yeni oral kontraseptifler için absolü ve relatif
kontrendikasyonlar değişti mi?
7. Yeni jenerasyon oral kontaseptiflerde de meme kanseri ve tromboembolik hastalık
riski eski preparatlarla aynı mı?
8. Oral kontraseptif kullanımı menopoz yaşını değiştirir mi?
9. Dismenore, hirsutism, premenstruel sendrom, disfonksiyonel uterin kanama gibi
kontrasepsiyon dışı endikasyonlarla kulanımda preparat seçiminin önemi var mı?
10. Transdermal estrojen-progestin kontrasepsiyon daha avantajlı mı?
11. Depo progestinler, aylık enjeksiyonlar ve ciltaltı implantlarla ilgili son durum
nedir?
12. Postkoital acil kontrasepsiyonda riskler, olumsuz etkiler, limitasyonlar nelerdir?
13:15-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 Perinatoloji: Antenatal Fetal İyilik Hali Paneli
Moderatör:
Rıza Madazlı
Panelistler: Ali Ergün, Filiz Yanık, Kazım Gezginç, Turhan Çağlar
Genital Kozmetik Cerrahi- 2
Moderatör:
A. Akın Sivaslıoğlu
  1. Riskli bebek kimdir, belirlenebilir mi?
2. Amniyotik sıvı indeksi (ASI) klinik yönetimdeki yeri
3. Biyofizik skorlama
4. Fetal moniterizasyon
5. İnvaziv fetal durumun değerlendirme testleri klinikte yeri var mı?
1. Labioplasti& Hudoplasti: Gökmen Sukgen
2. Vaginal Gevşeklik Sendromu Yönetimi: A. Akın Sivaslıoğlu
3. Kozmetik Jinekolojide Cerrahi Komplikasyon Yönetimi: Derya Kılıç
15:45-16:15 KAHVE ARASI
17:00-18:00 İnfertilite: Preimplantasyon Genetik Test
Moderatör:
Necat İmirzalıoğlu
Panelistler: Muhterem Bahçe, Volkan Baltacı, R. Seçkin Özen
Jinekoloji: Menstruasyon ve Anormal Uterin Kanama
Moderatör:
Yaprak Üstün
Panelistler: Kenan Dolapçıoğlu, Davut Güven, Doğan Vatansever, Özgüç Takmaz
  1. Embriyo biopsisi için hangi yöntemler vardır? Polar cisim ve Blastomer biopsiler
niçin terk edilmiştir, Trofektoderm biopsisinin avantajları nelerdir?
2. PGD (PGT-M) ve PGS (PGT-A) ne demektir? Aralarında ne gibi farklar vardır?
3. PCD/PGS kimlere uygulanmalıdır?
4. PGD/PGS
- Tüp bebek başarı şansını artırır mı?
- Çoğul gebelik oranlarını azaltır mı?
- Sağlıklı bebek elde etme olasılığını artırır mı?
- Tekrarlayan gebelik kayıplarında yararlı olabilir mi?
5. Hangi genetik analiz yöntemleri kullanılmaktadır, avantajları ve dezavantajları
nelerdir?
6. Smart-PGT nedir, gerçekten fark yaratıyor mu?
1. Tanı
2. Tıbbi tedavi
3. Cerrahi yaklaşım
18:00-19:00 HRT Kanser İlişkisi
Moderatör:
İlkkan Dünder
Panelistler: Fuat Demirkıran, Müfit C.Yenen, Ahmet Zeki Işık, Ercan Baştu
İlk trimester anöploidi taraması: Ultrasonografiye dayalı tarama testleri vs cfDNA
Moderatör:
Özlem Pata
Panelistler: Aytaç Yüksel, İbrahim Kalelioğlu, Yasemin Alanay, Umut Dilek,
Deniz Karçaaltıncaba
  1. HRT ve menopoz tedavisi meme kanseri insidansını azaltmak için
kişiselleştirilebilir mi?
2. HRT ve kanser survivorlar
3. HRT ve özel popülasyonlar
 
  SALON 1
09:00-10:00 Perinatoloji: İntrapartum Doğum Yönetimi
Moderatör:
İnanç Mendilcioğlu
Panelistler: Ayşe Kırbaş, Cem Batukan, Metin İngeç, Miğraci Tosun
1. Vaginal doğum için optimal şartlar
2. Doğum indüksiyonu nasıl olmalı?
3. Servikal olgunlaştırma yöntemleri
4. İntrapartum ultrasonografi
5. Sezeryan dışı operatif doğum
6. Sezeryan doğum
10:00-11:00 Onkoloji: Adneksiyel Kitleler
Moderatör:
Çağatay Taşkıran
Panelistler: Tayup Şimşek, A. Aydın Özsaran, Çetin Çelik, Oğuzhan Kuru
1. Endoskopik yaklaşımlar
2. Açık yaklaşımlar
11:00-12:00 Akılcı İlaç Kullanımı
12:00 KAPANIŞ

 

Copright © Obstetrik ve Jinekoloji "Tartışmalı Konular Kongresi". Tüm Hakları Saklıdır.