HOŞGELDİNİZ

5. Jinekoloji ve Obstetrikte Tartışmalı Konular Kongresi, Kadın Sağlığı alanındaki en güncel tartışmalı konularla ilgilenen, konuşmacılarla katılımcıların birbiri ile etkileşimini yüz yüze görüşebilmesini önemseyen ve buna çok zaman ayrılmasını sağlayan, liyakata dayalı, kaliteyi ön planda tutan bir kongre olacaktır.

Kongremiz, dünya ve ülkemizin en seçkin bilim adamlarının katılımı, onların günlük pratiklerinde klinik ve tedavi konusunda deneyimleri ve karşılaştıkları sorunları etkin bir şekilde tartışma fırsatını sundukları bir ortam hazırlayacaktır.

5. Jinekoloji ve Obstetrikte Tartışmalı Konular Kongresi, Kadın Sağlığı alanında çalışan profesyoneller arasında; bilimsel, eğitsel ve sosyal alışveriş için en yüksek standartta bir forum sunmayı, araştırma ve eğitimi teşvik etme, yeni bilgiyi yayma şeklinde bir misyon üstlenmiştir.

5. Jinekoloji ve Obstetrikte Tartışmalı Konular Kongresine katılın ve şunları yapın:

Obstetrik ve Jinekolojide dünya ve ülkemizin liderleri ile tanışın. Benzersiz bir network platformunda, mesleğinizin diğer uzmanlarıyla görüşmeler sağlayın. Farklı bakış açıları ile diğer uzmanlık alanlarındaki profesyonellerle fikirleri paylaşın. Alanınızla ilgili konular hakkında daha fazla bilgi edinerek uygulamalarınızı zenginleştirin. Sadece 4 gün içinde Obstetrik ve Jinekolojide en yeni bilgilerle buluşun. Birçok konuda lider uzmanları sorgulama fırsatlarına sahip, etkileşimli oturumlara katılın. Diğer ülkelerden en iyi uygulamaları öğrenerek kendi pratiğinizi geliştirin. İlgi alanlarınıza odaklanmış oturumlara katılarak özel bilgilerle donanın. Alışılmışın dışında sunum teknikleri ve oturumları keşfedin. Fikir liderleriyle ilgilendiğiniz konuları birebir sorma şansını yakalayın. Jinekoloji ve Obstetrikte en son çalışmalarınızı poster sunumu veya oral sunumlarla bol bol paylaşın.

Bu toplantı Obstetrik ve Jinekolojide çığır açacak görüldüğü gibi birçok dernek ve fikir liderinin oluşturduğu birleştirici unsurları yüksek bir toplantı olacaktır. Tüm yan dallarla ilgili bilimsel kurullarımız ilgili derneklerimizin yönetimlerinin kararlarıyla oluşturulacaktır. Biz fikir liderleri sadece aracıyız. Tüm derneklerimizin yönetim ve üyeleri ise asıl gücümüz.

Bu derneklere ek katılmak isteyen her dernek veya alanımızdaki kuruluşa da kapımız daima açıktır.

Saygılarımızla,


 Copyright © Obstetrik ve Jinekoloji "Tartışmalı Konular Kongresi". Tüm Hakları Saklıdır.
LookUs & Online Makale